LOADING

Regulamin

 1. WARUNKI POBIERANIA DARMOWYCH UTWORÓW
  1. Twórcą wszystkich zamieszczonych na portalu aledzingiel.pl Utworów jest Bartosz Kozłowski. Posiada on bezterminowe (nieograniczone w czasie) oraz niezbywalne (trwale związane z twórcą) autorskie prawa osobiste.
  2. Użytkownik witryny może pobrać za darmo Utwory udostępnione w zakładce Pobierz. Pobierając darmowy Utwór Użytkownik nie zostanie obciążony żadnymi kosztami z tytułu pobrania oraz późniejszego użytkowania Utworu, pod warunkiem spełnienia zapisów niniejszego Regulaminu.
  3. Przed pobraniem Utworu Użytkownik powinien zapoznać się z zapisami Regulaminu. Pobranie Utworu jest jednoznaczne z akceptacją zapisów Regulaminu przez Użytkownika.
  4. Darmowe Utwory zostały udostępnione na licencji Creative CommonsCC BY-ND 3.0 PL, co oznacza, że Użytkownik może z nich korzystać zarówno w celach prywatnych jak i komercyjnych.
  5. Dozwolone jest dzielenie się Utworami, czyli kopiowanie i rozpowszechnianie Utworów w dowolnym medium i formacie, dla dowolnego celu, także komercyjnego. Na mocy ww. licencji Twórca zrzeka się autorskich praw majątkowych do Utworów znajdujących się w zakładce Pobierz.
  6. Użytkownik ma obowiązek uznać autorstwo – Utwór należy odpowiednio oznaczyć, podać link do licencji i wskazać jakie zostały dokonane w nim zmiany.
  7. Dalsze wykorzystanie Utworów przez Użytkownika nie może łamać prawa do ochrony wizerunku i prywatności osób trzecich. W takich przypadkach odpowiedzialność prawna spoczywa na Użytkowniku.
  8. Pobieranie i korzystanie z darmowych Utworów jest dobrowolne, a na Użytkowniku spoczywa obowiązek zapoznania się z zapisami Regulaminu. Wszelkie przypadki nie stosowania się do zapisów Regulaminu będą traktowane jak naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub autorskich praw osobistych.

 2. WARUNKI ODPŁATNEJ REALIZACJI UTWORÓW
  1. Realizacja Zlecenia odbywa na podstawie przesłania zamówienia drogą elektroniczną na adres kontakt@aledzingiel.pl lub po podpisaniu Umowy.
  2. Stawki za Zlecenie są ustalane każdorazowo na podstawie zakresu określonego w treści zamówienia lub Umowy.
  3. Termin realizacji Zlecenia jest ustalany indywidualnie z Zamawiającym.
  4. Do Zamawiającego zostanie wysłany drogą elektroniczną do akceptacji Utwór w formacie MP3 96 kb.
  5. Po zaakceptowaniu Utworu przez Zamawiającego, zostanie wystawiona faktura VAT.
  6. Po opłaceniu faktury VAT, zrealizowany Utwór zostanie przesłany do Zamawiającego drogą elektroniczną w formacie WAV 44,1 Hz i MP3 320 kb.
  7. Z chwilą opłacenia faktury VAT Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do Utworu.
  8. Twórca utrzymuje autorskie prawa osobiste do zrealizowanego Utworu.